Hướng dẫn cài đặt thuộc tính sản phẩm, đơn hàng trong Quicksales
Với Quicksales, các bạn có thể tạo thêm bao nhiêu thuộc tính tùy thích. Và có thể lọc các thuộc tính đó cực kì mạnh mẽ giúp các bạn dễ dàng lọc được sản phẩm, đơn hàng, quản lí chúng theo nhu cầu riêng.
Để tạo thêm thuộc tính cho sản phẩm hoặc đơn hàng thì các bạn làm như sau.
Vào phần Cài đặt => Thuộc tính sản phẩm và đơn hàng
Tạo thêm thuộc tính cho sản phẩm hoặc đơn hàng
Tạo mới thuộc tính sản phẩm

3 KIỂU THUỘC TÍNH HAY DÙNG LÀ VÙNG VĂN BẢN, NHIỀU LỰA CHỌN VÀ LINK

Tất cả các thuộc tính các bạn tạo thêm đều nằm trong bộ lọc. Thuộc tính nào các bạn ko muốn hiển thị lọc thì tắt nút HIỂN THỊ LỌC như trong hình.
Để sắp xếp thứ tự các thuộc tính các bạn làm như ảnh sau :
Sắp xếp thuộc tính
Copy link