Quản lý marketing
Xây dựng quản lý quảng cáo Facebook và các nền tảng khác dành riêng cho từng sản phẩm. Thống kê rõ ràng chi phí quảng cáo từng ngày.
Bộ lọc quảng cáo theo ngày
Chi phí quảng cáo cho từng sản phẩm là bao nhiêu ?‌
Chi phí quảng cáo tổng một ngày đang đắt hay rẻ ?‌
Lợi nhuận doanh nghiệp thu được với chi phí quảng cáo hiện tại ?‌
...‌
Quảng cáo Facebook và các nền tảng khác đang rất phổ biến và để quản lý chi phí thật không dễ dàng. Phần mềm Quicksales sẽ giúp bạn trả lời tất cả các câu hỏi trên và thống kê được chi phí quảng cáo chi tiết nhất.‌
Chỉ cần Quicksales, quản lý mọi quảng cáo dễ dàng !
Copy link